Södra Ekenkajen

 

Urshults Sockenråd

 

Urshults sockenråd har under året utvecklat Södra kajen till att

bli en modern o välbesökt träffpunkt för alla ortsbor, turister o

besökare. Arbetet har kunnat genomförts tack vare sponsorer

som EU och Leader, Sparbanken Eken, företag/föreningar o ortsbor

på orten. Arbetet kommer att slutföras under 2019. Stort tack till

våra sponsorer.